Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: απαγόρευσης

Τα όρια της μετασυμβατικής ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού

Απαγόρευση πράξεων ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας: Στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, και καταρχήν μέχρι τη λήξη της, είναι αυτονόητο πως ο εργαζόμενος οφείλει να παραλείπει ανταγωνιστικές πράξεις, οι οποίες δύνανται να βλάψουν τα συμφέροντα του εργοδότη, προκαλώντας του ζημία.

Πρόσφατα Άρθρα