Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Αρθρογραφία

Σχολικός Αγιασμός & Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με αφορμή την επερχόμενη έναρξη του σχολικού έτους, είναι απαραίτητη η πληροφόρηση όλων των γονέων αναφορικά με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, οι οποίες χορηγούνται ακριβώς λόγω του γεγονότος της φοίτησης των τέκνων τους. Πρόκειται για την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 38 του Ν. 4808/2021 και είναι δυνατό να χορηγηθεί, όπως αναλύεται στη συνέχεια και την ημέρα του Αγιασμού.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021, δικαιούχοι της άδειας είναι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, πως υπό το προηγούμενο καθεστώς, η άδεια χορηγούνταν μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του τέκνου, επομένως υπό το ισχύον καθεστώς είναι ευνοϊκότερο. Στην έννοια της «στοιχειώδους εκπαίδευσης» εντάσσεται και το Νηπιαγωγείο, το οποίο πλέον εκ του νόμου αποτελεί διετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Επομένως, η άδεια αυτή χορηγείται από την ηλικία των 4 ετών. Παράλληλα, η άδεια χορηγείται και σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια που χορηγείται στους ανωτέρω δικαιούχους δίνει τη δυνατότητα απουσίας για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους. Αυτονόητα, ο εργαζόμενος γονέας δε χάνει τις αποδοχές του για τις ώρες ή ημέρες, κατά τις οποίες θα απουσιάζει, ούτε αυτή συμψηφίζεται με άλλες χορηγούμενες άδειες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για την αξιοποίηση της άδειας από τους γονείς, απαιτείται ασφαλώς άδεια του εργοδότη προς αυτό. Χορηγείται, μάλιστα, έπειτα από κοινές από άποψη περιεχομένου υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Η άδεια, δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ένα γονέα, είτε μπορεί να επιμεριστεί και στους δύο. Πάντως, δε δύναται συνολικά να υπερβαίνει τις 4 εργάσιμες ημέρες, όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις. Αξίζει να σημειωθεί, πως μολονότι δεν εργάζονται κατά τη χρονική διάρκεια λειτουργίας των σχολείων και έτσι το ωράριο εργασίας τους δε συμπίπτει με αυτό των σχολείων, η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνου χορηγείται και στους εργαζόμενους κατά τη νύχτα ή σε εργαζόμενους απογευματινής βάρδιας. Αυτό συμβαίνει, διότι αντίθετη ρύθμιση θα ερχόταν σε αντίθεση με αναθεωρημένη συμφωνία -πλαίσιο για τη γονική άδεια, καθώς και την Οδηγία 2010/18/ΕΕ για την εφαρμογή της, η οποία προβλέπει πως ατομικά δικαιώματα για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής έχουν οριζόντια εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς εξαιρέσεις.

ΑΔΕΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 47972/07.07.2022 Εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, απαντήθηκε με σαφήνεια το ερώτημα, εάν είναι δυνατό η άδεια αυτή να χορηγηθεί την ημέρα του σχολικού Αγιασμού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, το Υπουργείο Εργασίας απαντά καταφατικά, διότι ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία.

Συντάκτης: Ιωάννης Γερέλκης | Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ
Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Prev post
Οι αλλαγές με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
5 Σεπτεμβρίου, 2023
Next post
Απασχόληση Δημοσίου Υπαλλήλου στον Ιδιωτικό Τομέα
15 Σεπτεμβρίου, 2023

Πρόσφατα Άρθρα