Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Practice Categories: Υπηρεσίες

Καταγγελία σύμβασης – Παράνομη απόλυση εργαζομένου

We help setup businesses about finance, risk for projects

Εργατικό Ατύχημα

We help setup businesses about finance, risk for projects