Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Καταγγελία σύμβασης – Παράνομη απόλυση εργαζομένου

Καταγγελία Σύμβασης – Παράνομη Απόλυση Εργαζομένου


Στο Δικηγορικό μας γραφείο ακολουθούμε μία ταχεία διαδικασία αντιμετώπισης της απόλυσης, καθώς ο ίδιος ο νομοθέτης έχει θέσει μία πολύ σύντομη (3μηνη) προθεσμία για να προσβληθεί η απόλυση (δικαστικά) ως παράνομη.

  • Διεξοδική συζήτηση/επικοινωνία με τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τις ακριβείς συνθήκες της απόλυσης και τη λήψη σχετικής εξουσιοδότησης.
  • Διερευνούμε εάν τηρήθηκαν εκ μέρους του εργοδότη όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της απόλυσης κ.ο.κ.
  • Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό της υπόθεσης έναντι των Δημοσίων Αρχών με ενέργειες όπως: την προσφυγή στην κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή τη σύνταξη εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας, όποτε αυτό απαιτείται.
  • Διερευνούμε το ενδεχόμενο για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, με κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, σε περίπτωση που συντρέχει κίνδυνος από την απώλεια της θέσεως εργασίας.
  • Ερευνούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα περιουσιακά στοιχεία του αντιδίκου, ώστε να επιτευχθεί η τελική οικονομική ικανοποίηση του εντολέα.
  • Διαχειριζόμαστε την υπόθεση σε κάθε της στάδιο, εξωδικαστικό ή δικαστικό, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον εντολέα.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη, σε ό,τι αφορά την άκυρη απόλυση ή την μη καταβολή αποζημίωσης, λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας και επιτυχούς χειρισμού υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.