Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Νομική Προστασία

Νομική προστασία

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει τη λήψη και τήρηση όλων εκείνων των μέτρων, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας για μισθωτούς και επιχειρήσεις, στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στον περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνου με συγκεκριμένες δράσεις:

Διαρκής ενημέρωση

Διαρκής ενημέρωση για τις αλλαγές της νομοθεσίας και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την επιχείρηση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό της.

Αυτοψία / Επίσκεψη

Επίσκεψη στην επιχείρηση από συνεργάτη των γραφείων μας προκειμένου να επισημανθούν οι τυχόν ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και η επίλυση των εργασιακών προβλημάτων σε περιπτώσεις γενικών ή και ειδικών παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως λχ παραβάσεις που σχετίζονται με το ωράριο, τη σύνταξη και ανάρτηση κανονισμών εργασίας και πολιτικών για τις επιχειρήσεις, τα έντυπα συμβάσεων και την εναρμόνισή τους με τις αποδείξεις μισθοδοσίας του προσωπικού, την απασχόληση αποσπασμένου προσωπικού στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας από κράτη μέλη ή μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, τη διευθέτηση το χρόνου εργασίας, την εκ περιτροπής απασχόληση του προσωπικού, τις απολύσεις, τις άδειες, τα δώρα εορτών, τη μισθοδοσία εν γένει του προσωπικού, τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.ο.κ.

Contract template scanning
& Contract redrafting

Η ενδελεχής εξέταση των συμβάσεων εργασίας (contract template scanning) του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής (labor policy) που ακολουθεί ο εργοδότης, με σκοπό τον εντοπισμό πρακτικών που αντιβαίνουν στις κείμενες διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, το γραφείο μας προβαίνει στον επανασχεδιασμό των συμβάσεων εργασίας (contract redrafting) και στην υπόδειξη νομικών λύσεων/προτάσεων πλήρους συμμόρφωσης (full legal compliance) του επιχειρηματία στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (σύνταξη Κανονισμών Εργασίας, Κανονισμών για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία κλπ.).

Επεξηγήσεις και Απαντήσεις

Επεξηγήσεις και απαντήσεις για κάθε έγγραφο (π.χ. εξώδικα, πρόστιμα, αγωγές, μηνύσεις) που επιδίδονται στην επιχείρηση και σχετίζονται με τα εργασιακά θέματα αυτής. Θα σας δίνονται εξηγήσεις για τις συνέπειες και τις τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Παροχή νομικής προστασίας για παραβάσεις α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας και δ) ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Αρχείο

Τήρηση στα γραφεία μας αρχείου εγγράφων και ιστορικού ενεργειών της επιχείρησής σας.

Αιτήσεις

Κατάθεση αιτήσεων για νομικά ζητήματα που αφορούν γενικά την επιχείρηση ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τηλεφωνικές συμβουλές

Τηλεφωνικές συμβουλές και κατευθύνσεις όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ομάδα μας

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.