Σχετικά μ' εμάς

Τo Δικηγορικό μας Γραφείο ιδρύθηκε το έτος 2006 και δραστηριοποιείται αμιγώς με υποθέσεις ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Απαρτίζεται από συνεργάτες με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών στο εργατικό δίκαιο και εμπειρία στον χειρισμό εργατικών υποθέσεων κάθε είδους.

Επικοινωνία
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι
Τ.Κ. 106 73 Αθήνα, 3ος όροφος
Δυνατότητα συνεδρίας μέσω βιντεοδιάσκεψης